Telefoon:  0167-532627

Procedure afstand

Soms zijn er omstandigheden waardoor u niet meer in staat bent om voor uw huisdier te zorgen. Afhankelijk van de situatie, is voor zowel u als uw huisdier herplaatsing dan vaak de beste oplossing. Wij kunnen de zorg voor uw dier overnemen en gaan gericht op zoek naar een ander baasje, waar uw huisdier een nieuwe kans krijgt.

Als u eenmaal de vaak moeilijke beslissing heeft genomen afstand te doen van uw dier, vragen we u om ons van zoveel mogelijk informatie te voorzien. U kunt op voorhand eventueel ook al wat dingen op papier zetten. Wij vragen uiteraard om een eerlijk verhaal en daar horen slechte eigenschappen of minder leuke gebeurtenissen ook bij. Hoe meer wij weten, hoe beter wij zorg kunnen bieden en hoe gerichter wij op zoek kunnen gaan naar een geschikt nieuw baasje.

Het ene dier kan snel herplaatst worden, een ander heeft meer tijd nodig. Afhankelijk van de situatie, gaan wij zo snel mogelijk op zoek naar een fijn nieuw thuis voor uw huisdier. Hij of zij zal met foto en een korte beschrijving worden geplaatst op onze website en vaak ook op een landelijke asielpagina, zodat een potentieel nieuw baasje een eerste indruk kan krijgen. U kunt zo ook mee in de gaten houden hoe het uw dier vergaat, al mag u daar natuurlijk ook altijd even naar informeren.

We begrijpen dat het een hele stap is om uw dier naar een asiel te brengen en snappen dat u misschien graag contact zou willen houden. Omdat het erg verwarrend voor het dier zou kunnen zijn om hem/haar te bezoeken en vervolgens weer zonder hem/haar te vertrekken, is het niet mogelijk om uw dier na afstand nog te komen bezoeken. U mag ons natuurlijk altijd even bellen of een berichtje sturen om te vragen hoe het nu met het dier gaat.

Wanneer uw dier een nieuw thuis gevonden heeft, bent u misschien nieuwsgierig naar hoe en wat. Uiteraard mogen wij u niet zomaar de gegevens van het nieuwe baasje geven. U kunt ons vragen om een berichtje te sturen wanneer uw dier is herplaatst. Wij kunnen u dan een schets geven van de nieuwe situatie, zonder in te gaan op privacygevoelige gegevens. Als er echt behoefte aan is, kunnen we uw gegevens doorgeven aan het nieuwe baasje. Hij of zij kan dan zelf bepalen om contact op te nemen, maar houdt u er wel rekening mee dat niet iedereen daar op in gaat.

Het opvangen en verzorgen van dieren kost (veel) geld, wij kunnen onmogelijk zomaar alle dieren opvangen. Daarom zijn er ook kosten verbonden aan het afstand doen van uw dier. Ze dienen gechipt te zijn en moeten een geldige inenting hebben. Deze mag niet ouder zijn dan 10 maanden en uiteraard dient u hiervan het bewijs mee te brengen. Tevens ontvangen wij ook graag het medisch dossier van uw dier, welke op te vragen is bij uw dierenarts. Indien niet aanwezig, volstaat een recente gezondheidsverklaring, uitgevoerd en ondertekend door uw dierenarts. De hoogte van de afstandskosten is afhankelijk van of het dier voldoet aan genoemde voorwaarden. En mocht het dier op korte termijn een noodzakelijke ingreep, operatie of trimbeurt nodig hebben, worden de kosten hiervoor ook doorberekend. Wij rekenen hierin op uw begrip.

Meer informatie kunt u vinden op de tarievenpagina.