Telefoon:  0167-532627

  • Banner1

Huisregels

Door uw huisdier(en) bij ons in pension te geven, geeft u blijk van vertrouwen in ons dierenpension. Wij op onze beurt, zullen al het mogelijke doen om het verblijf voor uw huisdier(en) zo prettig mogelijk te maken.

Vergeet u echter niet dat het pension onmogelijk huis en gezin voor de dieren kan vervangen. Het kan slechts een zo veilig mogelijke opvang voor uw huisdier(en) zijn tijdens uw afwezigheid. Zo kan het gebeuren dat, ondanks alle zorg aan voeding, een dier magerder wordt, of dat er bijvoorbeeld tijdens het spelen op de speelweide, dieren aan het vechten gaan en zich verwonden.

Wat wij bedoelen te zeggen is, dat er zekere risico's zijn en dat wij ons verplicht voelen u daar op te wijzen, ook al behoren narigheden gelukkig tot uitzonderingen. Omdat uitzonderingen echter ook gedekt moeten zijn, verzoeken wij u vriendelijk de navolgende punten goed te lezen.

  • De pensionhouder behoudt zich het recht voor ten aller tijden diergeneeskundige hulp in te roepen voor de in bewaring gegeven dieren, op kosten van de eigenaar.
  • De pensionhouder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontsnapping, ziekte, verwondingen of dood van het in bewaring gegeven dier.
  • De eigenaar verplicht zich zijn dier(en) op de afgesproken datum af te halen en bij verhindering dit tijdig te berichten. Indien het dier niet binnen 14 dagen na datum van afspraak gehaald is, geeft de eigenaar hiermede te kennen afstand van het dier te hebben gedaan. De kosten van pension en andere gemaakte kosten blijven voor rekening van diegene die het dier in bewaring heeft gegeven.
  • Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie worden de gereserveerde dagen alsnog in rekening gebracht.
  • De dagen van halen en brengen worden volledig berekend.
  • Indien uw huisdier medicijnen (onder vermelding van naam en adres dierenarts) of eigen voer nodig heeft, dienen deze meegebracht te worden.
  • Uw huisdier wassen, geschiedt alleen volgens afspraak.
  • Uw huisdier kan uitsluitend gebracht worden tegen directe betaling, per contact of pin.

Bankrekening pension Arduin: NL77RABO0194306062