Telefoon:  0167-532627

Procedure adoptie

Of ze nu gevonden, verwaarloosd, achtergelaten of afgestaan zijn, al onze asieldieren zijn op zoek naar een warm thuis. Onder de knop ‘asiel’ op deze website, vindt u alle dieren die op zoek zijn naar een baasje. Onze website wordt dagelijks bijgewerkt en is dus up to date, maar u mag natuurlijk ook altijd even bellen. Wanneer u doorklikt op de foto van een dier, kunt u een beschrijving lezen. Dit betreft zo veel mogelijk informatie van de vorige eigenaar en, in het geval van de gevonden dieren, onze bevindingen en ervaringen. Soms hebben we van de dieren ook een filmpje, zodat u er wellicht nog een beter beeld bij kunt krijgen.

Wanneer een dier uw interesse heeft en u denkt dat uw (woon)situatie en levensstijl overeenkomt met de wensen van het betreffende dier, bent u natuurlijk van harte welkom om kennis te komen maken. Dit kan uitsluitend op onze openingstijden.

Wij vragen u telefonisch contact op te nemen, zodat er een afspraak gemaakt kan worden en u eventueel nog vragen kunt stellen. Het dier wordt dan voor u gereserveerd, maar let op, niet langer dan 24 uur en uitsluitend telefonisch.

Honden
Wij gaan graag zoveel mogelijk gericht te werk. Om de rust te bewaren en geen onnodige stress bij de honden te veroorzaken, is het daarom niet de bedoeling om zomaar langs te komen en langs alle hokken te lopen. Wij zullen met u meelopen naar de hond waar u interesse in heeft en wanneer er een eerste klik is, vragen we u om een stukje met de hond te gaan wandelen. Even weg van het asiel en de vertrouwde gezichten van de verzorgsters. Mocht u zelf al een hond hebben, is het raadzaam deze mee te brengen om te zien of ook hier een klik is.
 
Katten
Ook hier gaan we het liefst zo gericht mogelijk te werk. Wanneer u graag een volwassen kat heeft of wellicht een senior kat zoekt, heeft het geen zin bij de kittens te kijken en andersom. Onze katten verblijven in ruime kamers, waar u op uw gemak de kans heeft om ze te leren kennen. U kunt hier een indruk krijgen van de kat, maar houdt er rekening mee dat dit natuurlijk niet alles zegt. Op basis van de informatie die u ons geeft wat betreft uw leefsituatie, kunnen wij u een potentiële match voorstellen of juist een dier uitsluiten en daarmee eventuele twijfels wellicht wegnemen.

Mocht er een wederzijdse klik zijn, dan geldt voor zowel de honden als katten dat ze eventueel direct mee mogen met u. Komt dat niet uit, is het mogelijk ze op een later tijdstip op te halen. Uiteraard worden er adoptiekosten gerekend, om de kosten die worden gemaakt aan opvang en (medische) zorg te kunnen betalen. Alle honden en katten zijn uitgebreid nagekeken door onze dierenarts en worden herplaatst met een eigen paspoort, met daarin natuurlijk een geldige inenting. Ook zijn alle dieren gechipt, ontwormd en behandeld tegen uitwendige parasieten. Mocht er zich binnen twee weken na adoptie toch een medisch probleem voordoen, kunt u kosteloos terecht bij de aan het asiel verbonden dierenarts ter controle. Uitsluitend na overleg met het asiel. Kiest u ervoor naar uw eigen dierenarts te gaan, dan komt dit ook voor eigen rekening.

Wij plaatsen de dieren met een proeftijd van 2 maanden, een periode voor u om te zien hoe het dier zich gedraagt in uw leefsituatie, maar ook voor het dier om gewend te raken aan zijn of haar nieuwe omgeving en leventje. We gaan er natuurlijk niet van uit, maar mocht toch blijken dat de nieuwe situatie niet werkt voor u of het dier, is er tijdens deze periode de mogelijkheid het dier kosteloos terug te brengen naar het asiel. Het adoptiebedrag krijgt u niet geretourneerd, maar u heeft vervolgens gedurende 4 maanden het recht op een ander asieldier.

Wij streven naar een geslaagde adoptie en blijven altijd bereikbaar voor eventuele vragen, we kunnen en willen u natuurlijk helpen waar mogelijk. In verband met de wet op de privacy verstrekken wij geen gegevens van een eventuele vorige eigenaar of vinder van een gevonden dier. Natuurlijk vinden we het ook leuk om te horen en zien hoe hun nieuwe leventje de asieldieren bevalt en ontvangen dan ook graag nog eens een update. In onze rubriek ‘hoe gaat het nu met…’ kunt u zelf ook zien hoe het andere dieren nu vergaat.

Hieronder vindt u onze plaatsingsvoorwaarden, welke wij u vragen te ondertekenen bij adoptie.

 

Voorwaarden bij plaatsingsovereenkomst

De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:

 • Stichting Asiel Roosendaal, hierna verder te noemen ‘het asiel’ zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten.
 • De van gemeentewege geheven hondenbelasting is voor rekening van adoptant. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor het doen van de aangifte inzake de hondenbelasting.
 • Het asiel of specifiek door haar daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.
 • Behalve dat deze overeenkomst van adoptie zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal adoptant een boetebedrag van € 500,- aan het asiel moeten betalen indien:
  • Adoptant het in de overeenkomst omschreven dier verkoopt of in eigendom, of anderszins aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande toestemming van het asiel daarvoor te hebben verkregen; óf
  • Adoptant met het in de overeenkomst omschreven dier gaat fokken; óf
  • Adoptant er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst omschreven dier voldoende vrijheid van beweging heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, één en ander ter uitsluitende beoordeling van het asiel.
 • Indien ontbinding op grond van één van de in artikel 4 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft het asiel het recht het dier (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij adoptant of bij enig ander persoon, en het dier onder haar hoede te nemen op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.
 • In geval van ontbinding op grond van één van de artikel 4 genoemde voorwaarden, is het asiel niet verplicht tot teruggave van de adoptievergoeding.
 • De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan het asiel redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de adoptievergoeding.
 • Het asiel is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.
 • Eventuele kosten welke adoptant door toedoen van de in artikel 7 en 8 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van het asiel om die kosten voor rekening van het asiel te maken, zijn voor rekening van adoptant, behoudens het in artikel 10 van deze voorwaarden gestelde.
 • Dieren die binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen kunnen door adoptant, na voorafgaande toestemming van het asiel, kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan de aan het asiel verbonden dierenarts.
 • Adoptant heeft een proeftijd van 2 maanden, waarbinnen hij/zij het dier terug kan brengen zonder kosten. Na die 2 maanden is hij/zij het geldende afstandstarief verschuldigd. Restitutie van de adoptievergoeding vindt nimmer plaats. Wel heeft adoptant gedurende 4 maanden het recht op een ander dier.
 • De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.